pcaim konferencja banner kwiecien2018

 

 IDEA PROJEKTU "FIRMA PRZYJAZNA MEDIACJI"

Wspólnie tworzymy w środowisku gospodarczym, oparty na korzyściach dla przedsiębiorców, dobry zwyczaj kierowania sporów - najpierw do mediacji, zanim sprawa trafi do sądu oraz także i później w trakcie procesu.

Budujemy słuszne przekonanie, że firma stosująca mediację,  szczególnie przed procesem, jest firmą odpowiedzialną i etyczną w biznesie i jako taka zasługuje na utrzymywanie z nią relacji biznesowych, przed firmami, które takiej praktyki nie stosują.

Przekonanie to wynika m.in. z faktu, że mediacja przeprocesowa i w procesie niesie szereg korzyści dla przedsiębiorców, zarówno po stronie zaoszczędzenia kosztów, przyspieszenia rozwiązania sporu jak i korzyści wizerunkowych.

Jedną z metod rozwoju mediacji w sprawach gospodarczych jest dawanie przykładu przez przedsiębiorców cieszących się szacunkiem w środowisku gospodarczym. Przedsiębiorcy, którzy uznają mediację za korzystną dla siebie i będą ją wykorzystywali w rozwiązywaniu sporów, w dalszym etapie będą mogli być honorowani godłem "Firma Przyjazna Mediacji".

Przedsiębiorcy, którzy deklarują intencję stosowania mediacji składają Deklarację Mediacyjną.

Projekt wspólnie tworzą Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza prowadząca w imieniu ośmiu organizacji Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz Sąd Okręgowy w Gdańsku i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

 

KONFERENCJA

PATRONATY HONOROWE

Minister Przedsiębiorczości i Technologii

Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Marszałek Województwa Pomorskiego

ORGANIZATORZY

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,

Sąd Okręgowy w Gdańsku oraz

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza prowadząca Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji na podstawie wspólnego porozumienia z następującymi organizacjami: Pracodawcy Pomorza z siedzibą w Gdańsku, Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Gdańsku, Krajowa Izba Gospodarki Morskiej z siedzibą w Gdyni, Pomorska Izba Rolnicza z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, Starogardzki Klub Biznesu Związek Pracodawców z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Kaszubski Związek Pracodawców z siedzibą w Żukowie, Norda - Regionalna Izba Przedsiębiorców z siedzibą w Wejherowie.

CZAS I MIEJSCE

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Aula B

23 kwietnia 2018 r. (godz. 10:00-13.30), podpisywanie Deklaracji z udziałem mediów - około godz. 11:00

Bezpłatny udział w Konferencji dla zarejestrowanych uczestników. Rejestracja na konferencję w linku.

PROGRAM KONFERENCJI

W trakcie konferencji przewidziane jest m.in.:

Podpisanie Porozumienia w sprawie promowania mediacji w sprawach gospodarczych.

Porozumienie zostanie zawarte pomiędzy Sądem Okręgowym w Gdańsku, Wydziałem Prawa i Administracji UG oraz Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza w zakresie promowania mediacji w sprawach gospodarczych, w tym w zakresie wspierania projektu „Firma przyjazna mediacji”. Strony porozumienia  w ramach porozumienia powołają m.in Kapitułę w województwie pomorskim składającą się z: przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, przedstawicieli nauki, przedstawicieli ośrodków mediacyjnych, przedstawicieli biznesu.

Podpisanie Deklaracji Mediacyjnej przez Przedsiębiorców.

Uroczyste, z udziałem mediów, podpisanie Deklaracji Mediacyjnej przez firmy z Pomorza (wzór - Pomorska Deklaracja Mediacyjna). W dalszym etapie firmy, które będą realizowały złożoną deklarację w praktyce, będą mogły być honorowane godłem „Firma przyjazna mediacji”.

Referaty, m.in.:

- w zakresie doświadczeń Prokuratorii Generalnej w zawieraniu ugód pomiędzy jednostkami sektora finansów publicznych, a przedsiębiorcami przedstawi Pan Artur Woźnicki, Wiceprezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wieloteni radca tej Prokuratorii,

- co do roli jaką pełnią pełnomocnicy procesowi w zakresie wpierania stron w rozwiązaniu ich sporu, także w drodze mediacji oraz o kształceniu studentów prawa, w tym zakresie - Prof. dr hab. Anna Machnikowska - Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UG -

- doświadczenia Sądu Okręgowego we  wspieraniu mediacji przedstawi Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku SSO Rafał Terlecki.

 

Więcej informacji w szczegółowym programie konferencji.

 

GODŁO "FIRMA PRZYJAZNA MEDIACJI"

Godło „Firma przyjazna mediacji” powstaje na skutek porozumienia pomiędzy Sądem Okręgowym w Gdańsku, Wydziałem Prawa i Administracji UG oraz Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza w zakresie promowania mediacji w sprawach gospodarczych.

Zasady przyznawania tego godła ustali Kapituła składającą się z: przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, przedstawicieli nauki, przedstawicieli ośrodków mediacyjnych, przedstawicieli biznesu.

Godłem tym będą honorowani przedsiębiorcy, którzy przez swoją praktykę i stosowanie mediacji oraz innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów, będą dawać dobry przykład środowisku gospodarczemu w zakresie rozwiązywania sporów bez udziału sądu.

 

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ

 

 

POMORSKIE CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI

Al. Grunwaldzka 472D
80-309 Gdańsk
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: (58) 305 23 25
fax: (58) 741 53 73